som2day.com

2014년 3월 30일, 65 degrees 본문

§ 사진/일상

2014년 3월 30일, 65 degrees

如月華 2014.04.16 18:02


SONY | ILCE-7 | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.0 | 55.0mm | ISO-5000


SONY | ILCE-7 | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.0 | 55.0mm | ISO-4000


스마일링 레몬티, 차라리 사진을 세로로 돌려놓는건데 그랬네요.


SONY | ILCE-7 | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.0 | 55.0mm | ISO-1600


SONY | ILCE-7 | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.0 | 55.0mm | ISO-2000


아기자기한 소품들로 가득한 분위기 좋은 카페!


@ Sony A7 + SEL55F18Z

@ Retouched by Photoscape큰지도보기

65디그리즈 / 커피전문점

주소
경기 안양시 만안구 안양1동 682-2번지 2층
전화
031-469-0650
설명
원두 커피 전문점'§ 사진 > 일상' 카테고리의 다른 글

2014년 4월 5일, 학림다방  (0) 2014.04.29
2014년 4월 1일, 벚꽃  (0) 2014.04.16
2014년 3월 30일, 65 degrees  (2) 2014.04.16
2014년 3월 30일, 안양천의 春  (2) 2014.04.16
2014년 3월 29일, Paper Garden  (2) 2014.04.16
2014년 3월 23일, 군자란  (4) 2014.04.05
2 Comments
댓글쓰기 폼